Novosti in obvestila

Novosti COBISS+, V7.4

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:
- Implementirana barvna tema s povečanim kontrastom. Več …
- Prioritetne rezervacije. Več …
- Obvestila knjižnice so bolj poudarjena. Več …
- Spremenjen izračun števila knjig na vstopni strani. Več …
- Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.3

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:
- Vključen Asistent COBISS. Več …
- V izbirnem iskanju je možno dodajati nova iskalna polja. Več …
- Vključene eritve za uporabo neposrednih povezav iz COBISS/OPAC-a.
- Prilagoditve COBISS+ za uporabo v COBISS.Net.
- Izboljšana zaščita gesel v COBISS+. Več …
- Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.2

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Spremenjena je bila stran za prijavo v COBISS+. Več …
 • Po uspešni prijavi v COBISS+ se prikažejo podatki Moje knjižnice. Več …
 • Prijava uporabnika se ohrani mesec dni. Več …
 • Implementiran je bil spletni vpis uporabnika v knjižnico. Več …
 • Omogočen je izvoz podatkov o zgodovini izposojenega gradiva v Excel. Več …
 • Povezave v zgodovini izposojenega gradiva vodijo do bibliograskih zapisov v knjižnici izposoje. Več …
 • Dodan je bil faktor vpliva SNIP za posamezno revijo. Več …
 • Prikaz faktorjev vpliva JCR in SNIP tudi za druge izdaje revij na drugih medijih. Več …
 • Izvoz podatkov o faktorjih vpliva SNIP v Excel Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.1

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Vključena je storitev RSS-obveščanja o novostih COBISS+ in izvedenih iskalnih poizvedbah. Več …
 • Dodana je možnost povezave do podatkov o raziskovalcu v sistemu SICRIS preko šifre raziskovalca. Več …
 • Implementirana je podpora priprave neposrednih povezav do servisa Moje knjižnice. Več …
 • Dopolnjen je prikaz podatkov o oddelkih knjižnic v bazi podatkov o slovenskih knjižnicah COLIB.SI. Več …
 • Dodana je možnost vnosa e-naslova v profilu Moj COBISS za potrebe obveščanja. Več …
 • Ob izpolnjevanju spletnih obrazcev je posodobljen test (CAPTCHA) za preprečevanje programskega vnosa podatkov. Več …
 • Dodana je možnost naročanja e-knjig EOD za Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK). Več …
 • Zavihek »Vse izdaje in prevodi« je zamenjan s povezavo »Vse izdaje in prevodi« pri prikazu osnovnih podatkov o gradivu, kar omogoča boljšo preglednost in navigacijo med zadetki. Več …
 • Izvoz v RIS-format je pri sestavnih delih dopolnjen s podatki o viru. Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.13

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Na nivoju prikaza zapisov revij in monografij so vključene povezave za iskanje njihovih člankov in sestavnih delov. Več …
 • Na nivoju prikaza zapisov so pri avtorjih najdenih gradiv dodane povezave do njihovih osebnih bibliografij. Več …
 • Vključen format ISBD prikaza zapisov v COBISS+ in zapisov, posredovanih po e-pošti. Več …
 • V menijski vrstici je dodana možnost Pomoč po e-pošti. Več …
 • V zapisih, za katere obstajajo altmetrični podatki, je integrirana rešitev podjetja Altmetric. Več …
 • V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je v osnovnem iskanju implementirana funkcionalnost samodokončanja iskalne zahteve (autocomplete). Več …
 • V specializiranih bazah podatkov in informacijskih virih je dodana možnost urejanja rezultatov iskanja. Več …
 • Povezava pri zapisih avtorjev v bazi CONOR.SI omogoča iskanje gradiva izbranega avtorja neposredno v bazi COBIB.SI. Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.12

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Za prijavo v COBISS+ prek računa Google ali Facebook je treba dovoliti uporabo piškotkov. Več …
 • Dodane so povezave v signaturi za naročanje v skladišče za UKM in NUK. Več …
 • Dodana je podpora pri izpisu matematičnih in drugih posebnih znakov, ki so v zapisih vneseni v skladu s pravili LaTeX. Več …
 • V izpisu zaloge so dodane povezave do vzporednih zapisov z dodatno zalogo. Več …
 • Dodana je podpora pri izpisu zaloge za tematske številke (povezane s poljem 992y). Več …
 • Dodana je podpora pri izpisu zaloge integrirnih virov. Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.11

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Prenova izpisov serijskih publikacij. Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.

Novosti COBISS+, V7.0.10

Povzetek novosti, popravkov in dopolnitev:

 • Dodana je možnost izvoza zapisa v RIS-formatu v datoteko, kar omogoča izvoz zapisa iz COBISS+ v orodja za upravljanje referenc (npr. EndNote, Refworks …). Več …
 • V izbirno iskanje je dodana možnost iskanja gradiva po šifri raziskovalca. Več …
 • V izpis osnovnih in dodatnih podatkov o gradivu je dodano leto izida za članke (sestavni deli, prispevki na konferenci itd.). Več …
 • Dopolnjeno je razvrščanje rezultatov po letu izida in po kraju zaloge v knjižnicah. Več …
 • Dodana je možnost kreiranja neposrednih povezav. Več …
 • Umaknjena je možnost tiskanja podatkov o zapisu na nivoju posameznega zapisa. Podatki se lahko izpišejo preko možnosti tiskanja, ki jo omogoča spletni brskalnik. Več …
 • Več manjših popravkov in dopolnitev.