SGC – splošni geslovnik COBISS.SI

 
SGC (Splošni geslovnik COBISS.SI) je normatvna baza podatkov za predmetne oznake.