Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2000

Leto 2000
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 0.436
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 70/97
Četrtina 3
IFx 0.929
IFmax 1. četrtine 4.412
IFmin 1. četrtine 1.136
IFmax 2. četrtine 1.104
IFmin 2. četrtine 0.717
IFmax 3. četrtine 0.678
IFmin 3. četrtine 0.369
IFmax 4. četrtine 0.350
IFmin 4. četrtine 0.034
ID=18065 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2000cVenture CapitaleUnited Kingdomj0.436
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu70/97x0.929y0.369z0.6780314.41221.13631.10440.71750.67860.36970.35080.034