Faktor vpliva za serijsko publikacijo Creativity and Innovation Management za leto 2012

Leto 2012
Naslov serijske publikacije Creativity and Innovation Management
ISSN 0963-1690
Faktor vpliva 0.702
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1405 1408
Management of Technology and Innovation Strategy and Management
Uvrstitev 88/161 159/343
Četrtina 3 2
IFx 1.075 0.920
IFmax 1. četrtine 12.013 12.013
IFmin 1. četrtine 1.430 1.165
IFmax 2. četrtine 1.357 1.146
IFmin 2. četrtine 0.744 0.650
IFmax 3. četrtine 0.743 0.647
IFmin 3. četrtine 0.479 0.350
IFmax 4. četrtine 0.473 0.348
IFmin 4. četrtine 0.006 0.006
ID=196150 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2012cCreativity and Innovation ManagementeUnited Kingdomj0.702
200 e0963-1690
210 a1467-8691
400 c1405dManagement of Technology and Innovationu88/161x1.075y0.479z0.74303112.01321.43031.35740.74450.74360.47970.47380.006
400 c1408dStrategy and Managementu159/343x0.920y0.650z1.14602112.01321.16531.14640.65050.64760.35070.34880.006