Faktor vpliva za serijsko publikacijo Teorija in Praksa za leto 2013

Leto 2013
Naslov serijske publikacije Teorija in Praksa
ISSN 0040-3598
Faktor vpliva 0.082
Država Slovenia

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3300
General Social Sciences
Uvrstitev 174/187
Četrtina 4
IFx 0.742
IFmax 1. četrtine 2.456
IFmin 1. četrtine 1.080
IFmax 2. četrtine 1.064
IFmin 2. četrtine 0.607
IFmax 3. četrtine 0.598
IFmin 3. četrtine 0.305
IFmax 4. četrtine 0.297
IFmin 4. četrtine 0.003
ID=215721 LN 215721 004 V1 12.09.2019 SNIP::IZUM Copied 0
001 2215722
100 a2013cTeorija in PraksaeSloveniaj0.082
110 f0040-3598
200 e0040-3598
400 c3300dGeneral Social Sciencesu174/187x0.742y0.003z0.2970412.45621.08031.06440.60750.59860.30570.29780.003