Faktor vpliva za serijsko publikacijo Administration and Society za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Administration and Society
ISSN 0095-3997
Faktor vpliva 1.084
Država United States

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1406 3312 3321
Marketing Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 52/138 294/943 31/116
Četrtina 2 2 2
IFx 1.040 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 4.112 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.411 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.402 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.857 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.819 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.429 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.425 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.050 0.005 0.013
ID=246709 LN 246709 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2246709
100 a2015cAdministration and SocietyeUnited Statesj1.084
110 f0095-3997
200 e0095-3997
400 c1406dMarketingu52/138x1.040y0.857z1.4020214.11221.41131.40240.85750.81960.42970.42580.050
400 c3312dSociology and Political Scienceu294/943x0.920y0.765z1.2120215.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu31/116x0.910y0.827z1.1050213.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013