Faktor vpliva za serijsko publikacijo Government and Opposition za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Government and Opposition
ISSN 0017-257X
Faktor vpliva 1.023
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 325/943 38/116
Četrtina 2 2
IFx 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013
ID=247449 LN 247449 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2247449
100 a2015cGovernment and OppositioneUnited Kingdomj1.023
110 f0017-257X
200 e0017-257X
210 a1477-7053
400 c3312dSociology and Political Scienceu325/943x0.920y0.765z1.2120215.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu38/116x0.910y0.827z1.1050213.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013