Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Policy History za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Journal of Policy History
ISSN 0898-0306
Faktor vpliva 0.985
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 344/943 43/116
Četrtina 2 2
IFx 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013
ID=247933 LN 247933 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2247933
100 a2015cJournal of Policy HistoryeUnited Kingdomj0.985
110 f0898-0306
200 e0898-0306
210 a1528-4190
400 c3312dSociology and Political Scienceu344/943x0.920y0.765z1.2120215.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu43/116x0.910y0.827z1.1050213.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013