Faktor vpliva za serijsko publikacijo Australian Journal of Public Administration za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Australian Journal of Public Administration
ISSN 0313-6647
Faktor vpliva 0.919
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 378/943 47/116
Četrtina 2 2
IFx 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013
ID=248819 LN 248819 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2248819
100 a2015cAustralian Journal of Public AdministrationeUnited Kingdomj0.919
110 f0313-6647
200 e0313-6647
400 c3312dSociology and Political Scienceu378/943x0.920y0.765z1.2120215.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu47/116x0.910y0.827z1.1050213.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013