Faktor vpliva za serijsko publikacijo Criminology & Public Policy za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Criminology & Public Policy
ISSN 1538-6473
Faktor vpliva 0.895
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1208 3321
Literature and Literary Theory Public Administration
Uvrstitev 85/435 51/116
Četrtina 1 2
IFx 0.580 0.910
IFmax 1. četrtine 4.333 3.551
IFmin 1. četrtine 0.801 1.135
IFmax 2. četrtine 0.799 1.105
IFmin 2. četrtine 0.465 0.827
IFmax 3. četrtine 0.463 0.799
IFmin 3. četrtine 0.193 0.505
IFmax 4. četrtine 0.192 0.494
IFmin 4. četrtine 0.002 0.013
ID=249182 LN 249182 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2249182
100 a2015cCriminology & Public PolicyeUnited Kingdomj0.895
110 f1538-6473
200 e1538-6473
210 a1745-9133
400 c1208dLiterature and Literary Theoryu85/435x0.580y0.801z4.3330114.33320.80130.79940.46550.46360.19370.19280.002
400 c3321dPublic Administrationu51/116x0.910y0.827z1.1050213.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013