Faktor vpliva za serijsko publikacijo Globalizations za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Globalizations
ISSN 1474-7731
Faktor vpliva 0.799
Država United States

Uvrstitve Science Edition (SE)

2308
Management, Monitoring, Policy and Law
Uvrstitev 120/248
Četrtina 2
IFx 0.850
IFmax 1. četrtine 2.997
IFmin 1. četrtine 1.160
IFmax 2. četrtine 1.141
IFmin 2. četrtine 0.784
IFmax 3. četrtine 0.781
IFmin 3. četrtine 0.400
IFmax 4. četrtine 0.395
IFmin 4. četrtine 0.005

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2000 3305 3312 3321
Economics, Econometrics and Finance (all) Geography, Planning and Development Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 51/201 233/588 453/943 59/116
Četrtina 1 2 2 3
IFx 0.670 0.770 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 4.012 4.108 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 0.799 1.042 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 0.795 1.040 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.505 0.669 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.499 0.667 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.310 0.383 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.309 0.382 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.002 0.009 0.005 0.013
ID=250629 LN 250629 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2250629
100 a2015cGlobalizationseUnited Statesj0.799
110 f1474-7731
200 e1474-7731
300 c2308dManagement, Monitoring, Policy and Lawu120/248x0.850y0.784z1.1410212.99721.16031.14140.78450.78160.40070.39580.005
400 c2000dEconomics, Econometrics and Finance (all)u51/201x0.670y0.799z4.0120114.01220.79930.79540.50550.49960.31070.30980.002
400 c3305dGeography, Planning and Developmentu233/588x0.770y0.669z1.0400214.10821.04231.04040.66950.66760.38370.38280.009
400 c3312dSociology and Political Scienceu453/943x0.920y0.765z1.2120215.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu59/116x0.910y0.505z0.7990313.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013