Faktor vpliva za serijsko publikacijo Revue Francaise d'Administration Publique za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Revue Francaise d'Administration Publique
ISSN 0152-7401
Faktor vpliva 0.773
Država France

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 467/943 60/116
Četrtina 2 3
IFx 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013
ID=251030 LN 251030 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2251030
100 a2015cRevue Francaise d'Administration PubliqueeFrancej0.773
110 f0152-7401
200 e0152-7401
400 c3312dSociology and Political Scienceu467/943x0.920y0.765z1.2120215.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu60/116x0.910y0.505z0.7990313.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013