Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2001

Leto 2001
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 0.860
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 45/104
Četrtina 2
IFx 0.908
IFmax 1. četrtine 4.631
IFmin 1. četrtine 1.094
IFmax 2. četrtine 1.067
IFmin 2. četrtine 0.699
IFmax 3. četrtine 0.685
IFmin 3. četrtine 0.382
IFmax 4. četrtine 0.374
IFmin 4. četrtine 0.109
ID=25254 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2001cVenture CapitaleUnited Kingdomj0.860
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu45/104x0.908y0.699z1.0670214.63121.09431.06740.69950.68560.38270.37480.109