Faktor vpliva za serijsko publikacijo RAE Revista de Administracao de Empresas za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije RAE Revista de Administracao de Empresas
ISSN 0034-7590
Faktor vpliva 0.684
Država Brazil

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1406 1408 1410 3303 3304 3321
Marketing Strategy and Management Industrial Relations Development Education Public Administration
Uvrstitev 83/138 176/349 23/46 101/200 533/964 64/116
Četrtina 3 3 2 3 3 3
IFx 1.040 0.920 0.790 0.830 0.890 0.910
IFmax 1. četrtine 4.112 5.170 3.094 3.283 9.211 3.551
IFmin 1. četrtine 1.411 1.173 1.092 1.157 1.161 1.135
IFmax 2. četrtine 1.402 1.162 1.047 1.141 1.155 1.105
IFmin 2. četrtine 0.857 0.685 0.628 0.704 0.737 0.827
IFmax 3. četrtine 0.819 0.684 0.597 0.684 0.735 0.799
IFmin 3. četrtine 0.429 0.391 0.394 0.384 0.429 0.505
IFmax 4. četrtine 0.425 0.390 0.382 0.371 0.428 0.494
IFmin 4. četrtine 0.050 0.003 0.014 0.007 0.005 0.013
ID=252615 LN 252615 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2252615
100 a2015cRAE Revista de Administracao de EmpresaseBrazilj0.684
110 f0034-7590
200 e0034-7590
400 c1406dMarketingu83/138x1.040y0.429z0.8190314.11221.41131.40240.85750.81960.42970.42580.050
400 c1408dStrategy and Managementu176/349x0.920y0.391z0.6840315.17021.17331.16240.68550.68460.39170.39080.003
400 c1410dIndustrial Relationsu23/46x0.790y0.628z1.0470213.09421.09231.04740.62850.59760.39470.38280.014
400 c3303dDevelopmentu101/200x0.830y0.384z0.6840313.28321.15731.14140.70450.68460.38470.37180.007
400 c3304dEducationu533/964x0.890y0.429z0.7350319.21121.16131.15540.73750.73560.42970.42880.005
400 c3321dPublic Administrationu64/116x0.910y0.505z0.7990313.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013