Faktor vpliva za serijsko publikacijo Public Money and Management za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Public Money and Management
ISSN 0954-0962
Faktor vpliva 0.674
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

1400 3312 3321
Business, Management and Accounting (all) Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 87/178 530/943 65/116
Četrtina 2 3 3
IFx 0.830 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.170 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.125 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.110 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.645 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.641 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.288 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.274 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.002 0.005 0.013
ID=252795 LN 252795 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2252795
100 a2015cPublic Money and ManagementeUnited Kingdomj0.674
110 f0954-0962
200 e0954-0962
210 a1467-9302
400 c1400dBusiness, Management and Accounting (all)u87/178x0.830y0.645z1.1100215.17021.12531.11040.64550.64160.28870.27480.002
400 c3312dSociology and Political Scienceu530/943x0.920y0.433z0.7620315.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu65/116x0.910y0.505z0.7990313.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013