Faktor vpliva za serijsko publikacijo The Journal of Poverty and Social Justice za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije The Journal of Poverty and Social Justice
ISSN 1759-8273
Faktor vpliva 0.505
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 659/943 87/116
Četrtina 3 3
IFx 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013
ID=255705 LN 255705 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2255705
100 a2015cThe Journal of Poverty and Social JusticeeUnited Kingdomj0.505
110 f1759-8273
200 e1759-8273
210 a1759-8281
400 c3312dSociology and Political Scienceu659/943x0.920y0.433z0.7620315.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu87/116x0.910y0.505z0.7990313.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013