Faktor vpliva za serijsko publikacijo Amme Idaresi Dergisi za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Amme Idaresi Dergisi
ISSN 1300-1795
Faktor vpliva 0.447
Država Turkey

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 655/898 85/111
Četrtina 3 4
IFx 0.920 0.880
IFmax 1. četrtine 5.486 3.559
IFmin 1. četrtine 1.224 1.107
IFmax 2. četrtine 1.222 1.089
IFmin 2. četrtine 0.744 0.725
IFmax 3. četrtine 0.742 0.703
IFmin 3. četrtine 0.429 0.459
IFmax 4. četrtine 0.428 0.447
IFmin 4. četrtine 0.005 0.015
ID=256018 LN 256018 004 V1 08.11.2017 SNIP::IZUM Copied 0
001 2256018
100 a2015cAmme Idaresi DergisieTurkeyj0.447
110 f1300-1795
200 e1300-1795
400 c3312dSociology and Political Scienceu655/898x0.920y0.429z0.7420315.48621.22431.22240.74450.74260.42970.42880.005
400 c3321dPublic Administrationu85/111x0.880y0.015z0.4470413.55921.10731.08940.72550.70360.45970.44780.015