Faktor vpliva za serijsko publikacijo Central European Journal of Public Policy za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Central European Journal of Public Policy
ISSN 1802-4866
Faktor vpliva 0.395
Država Czech Republic

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3308 3312 3321
Law Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 346/492 738/943 97/116
Četrtina 3 4 4
IFx 0.770 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 4.596 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 0.986 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 0.985 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.651 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.650 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.348 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.347 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.004 0.005 0.013
ID=257567 LN 257567 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2257567
100 a2015cCentral European Journal of Public PolicyeCzech Republicj0.395
110 f1802-4866
200 e1802-4866
400 c3308dLawu346/492x0.770y0.348z0.6500314.59620.98630.98540.65150.65060.34870.34780.004
400 c3312dSociology and Political Scienceu738/943x0.920y0.005z0.4320415.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu97/116x0.910y0.013z0.4940413.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013