Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Human Rights in Healthcare za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije International Journal of Human Rights in Healthcare
ISSN 2056-4902
Faktor vpliva 0.306
Država United Kingdom

Uvrstitve Science Edition (SE)

2719
Health Policy
Uvrstitev 174/210
Četrtina 4
IFx 0.790
IFmax 1. četrtine 3.022
IFmin 1. četrtine 1.082
IFmax 2. četrtine 1.063
IFmin 2. četrtine 0.733
IFmax 3. četrtine 0.729
IFmin 3. četrtine 0.421
IFmax 4. četrtine 0.420
IFmin 4. četrtine 0.015

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3207 3306 3312 3321
Social Psychology Health (social science) Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 218/242 197/240 784/943 102/116
Četrtina 4 4 4 4
IFx 0.950 0.860 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 5.220 17.564 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.332 0.983 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.324 0.982 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.786 0.663 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.778 0.662 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.515 0.404 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.508 0.400 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.031 0.015 0.005 0.013
ID=258991 LN 258991 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2258991
100 a2015cInternational Journal of Human Rights in HealthcareeUnited Kingdomj0.306
110 f2056-4902
200 e2056-4902
210 a2056-4910
300 c2719dHealth Policyu174/210x0.790y0.015z0.4200413.02221.08231.06340.73350.72960.42170.42080.015
400 c3207dSocial Psychologyu218/242x0.950y0.031z0.5080415.22021.33231.32440.78650.77860.51570.50880.031
400 c3306dHealth (social science)u197/240x0.860y0.015z0.40004117.56420.98330.98240.66350.66260.40470.40080.015
400 c3312dSociology and Political Scienceu784/943x0.920y0.005z0.4320415.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu102/116x0.910y0.013z0.4940413.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013