Faktor vpliva za serijsko publikacijo Politics and the Life Sciences za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Politics and the Life Sciences
ISSN 0730-9384
Faktor vpliva 0.289
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3301 3312 3321
Social Sciences (miscellaneous) Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 187/221 798/943 105/116
Četrtina 4 4 4
IFx 0.880 0.920 0.910
IFmax 1. četrtine 4.678 5.234 3.551
IFmin 1. četrtine 1.170 1.218 1.135
IFmax 2. četrtine 1.163 1.212 1.105
IFmin 2. četrtine 0.750 0.765 0.827
IFmax 3. četrtine 0.748 0.762 0.799
IFmin 3. četrtine 0.391 0.433 0.505
IFmax 4. četrtine 0.384 0.432 0.494
IFmin 4. četrtine 0.014 0.005 0.013
ID=259243 LN 259243 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2259243
100 a2015cPolitics and the Life ScienceseUnited Kingdomj0.289
110 f0730-9384
200 e0730-9384
210 a1471-5457
400 c3301dSocial Sciences (miscellaneous)u187/221x0.880y0.014z0.3840414.67821.17031.16340.75050.74860.39170.38480.014
400 c3312dSociology and Political Scienceu798/943x0.920y0.005z0.4320415.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3321dPublic Administrationu105/116x0.910y0.013z0.4940413.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013