Faktor vpliva za serijsko publikacijo International Journal of Public Policy za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije International Journal of Public Policy
ISSN 1740-0600
Faktor vpliva 0.222
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3320 3321
Sociology and Political Science Political Science and International Relations Public Administration
Uvrstitev 837/943 354/400 109/116
Četrtina 4 4 4
IFx 0.920 0.860 0.910
IFmax 1. četrtine 5.234 4.857 3.551
IFmin 1. četrtine 1.218 1.108 1.135
IFmax 2. četrtine 1.212 1.096 1.105
IFmin 2. četrtine 0.765 0.691 0.827
IFmax 3. četrtine 0.762 0.688 0.799
IFmin 3. četrtine 0.433 0.422 0.505
IFmax 4. četrtine 0.432 0.409 0.494
IFmin 4. četrtine 0.005 0.013 0.013
ID=260252 LN 260252 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2260252
100 a2015cInternational Journal of Public PolicyeUnited Kingdomj0.222
110 f1740-0600
200 e1740-0600
210 a1740-0619
400 c3312dSociology and Political Scienceu837/943x0.920y0.005z0.4320415.23421.21831.21240.76550.76260.43370.43280.005
400 c3320dPolitical Science and International Relationsu354/400x0.860y0.013z0.4090414.85721.10831.09640.69150.68860.42270.40980.013
400 c3321dPublic Administrationu109/116x0.910y0.013z0.4940413.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013