Faktor vpliva za serijsko publikacijo Advances in Library Administration and Organization za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Advances in Library Administration and Organization
ISSN 0732-0671
Faktor vpliva 0.190
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3309 3321
Library and Information Sciences Public Administration
Uvrstitev 183/200 111/116
Četrtina 4 4
IFx 0.830 0.910
IFmax 1. četrtine 2.833 3.551
IFmin 1. četrtine 1.111 1.135
IFmax 2. četrtine 1.109 1.105
IFmin 2. četrtine 0.735 0.827
IFmax 3. četrtine 0.719 0.799
IFmin 3. četrtine 0.352 0.505
IFmax 4. četrtine 0.347 0.494
IFmin 4. četrtine 0.012 0.013
ID=260798 LN 260798 004 V1 29.08.2018 SNIP::IZUM Copied 0
001 2260798
100 a2015cAdvances in Library Administration and OrganizationeUnited Kingdomj0.190
110 f0732-0671
200 e0732-0671
400 c3309dLibrary and Information Sciencesu183/200x0.830y0.012z0.3470412.83321.11131.10940.73550.71960.35270.34780.012
400 c3321dPublic Administrationu111/116x0.910y0.013z0.4940413.55121.13531.10540.82750.79960.50570.49480.013