Faktor vpliva za serijsko publikacijo Amme Idaresi Dergisi za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Amme Idaresi Dergisi
ISSN 1300-1795
Faktor vpliva 0.408
Država Turkey

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3312 3321
Sociology and Political Science Public Administration
Uvrstitev 754/978 96/118
Četrtina 4 4
IFx 0.915 0.903
IFmax 1. četrtine 5.566 3.573
IFmin 1. četrtine 1.226 1.158
IFmax 2. četrtine 1.224 1.120
IFmin 2. četrtine 0.752 0.747
IFmax 3. četrtine 0.751 0.746
IFmin 3. četrtine 0.435 0.470
IFmax 4. četrtine 0.434 0.469
IFmin 4. četrtine 0.003 0.012
ID=265802 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cAmme Idaresi DergisieTurkeyj0.408
200 e1300-1795
400 c3312dSociology and Political Scienceu754/978x0.915y0.003z0.4340415.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003
400 c3321dPublic Administrationu96/118x0.903y0.012z0.4690413.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012