Faktor vpliva za serijsko publikacijo Journal of Asian Public Policy za leto 2015

Leto 2015
Naslov serijske publikacije Journal of Asian Public Policy
ISSN 1751-6234/1751-6242
Faktor vpliva 0.112
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

3321 3312
Public Administration Sociology and Political Science
Uvrstitev 116/118 932/978
Četrtina 4 4
IFx 0.903 0.915
IFmax 1. četrtine 3.573 5.566
IFmin 1. četrtine 1.158 1.226
IFmax 2. četrtine 1.120 1.224
IFmin 2. četrtine 0.747 0.752
IFmax 3. četrtine 0.746 0.751
IFmin 3. četrtine 0.470 0.435
IFmax 4. četrtine 0.469 0.434
IFmin 4. četrtine 0.012 0.003
ID=270355 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2015cJournal of Asian Public PolicyeUnited Kingdomj0.112
200 e1751-6234
210 a1751-6242
400 c3321dPublic Administrationu116/118x0.903y0.012z0.4690413.57321.15831.12040.74750.74660.47070.46980.012
400 c3312dSociology and Political Scienceu932/978x0.915y0.003z0.4340415.56621.22631.22440.75250.75160.43570.43480.003