Faktor vpliva za serijsko publikacijo Venture Capital za leto 2002

Leto 2002
Naslov serijske publikacije Venture Capital
ISSN 1369-1066/1464-5343
Faktor vpliva 1.010
Država United Kingdom

Uvrstitve Social Science Edition (SSE)

2003
Finance
Uvrstitev 31/104
Četrtina 2
IFx 0.960
IFmax 1. četrtine 4.418
IFmin 1. četrtine 1.110
IFmax 2. četrtine 1.067
IFmin 2. četrtine 0.750
IFmax 3. četrtine 0.747
IFmin 3. četrtine 0.461
IFmax 4. četrtine 0.435
IFmin 4. četrtine 0.028
ID=35731 12.09.2019 JCR:IZUM
100 a2002cVenture CapitaleUnited Kingdomj1.010
200 e1369-1066
210 a1464-5343
400 c2003dFinanceu31/104x0.960y0.750z1.0670214.41821.11031.06740.75050.74760.46170.43580.028