SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper

Iskalna zahteva
 
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) je baza podatkov, ki jo dvakrat letno izda Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej.